Rock Star /Albert Wesker-free / 1:7

model figúrky, kompletne upravený.
 
Výstavy:     Cena primátora mesta Nitra 2012 (20.10.2012) - bez umiestnenia.
 
Report zo stavby:
 
Video:

Cena primátora mesta Nitra 2012 (20.10.2012)

 

Kontakt