Autobusová zastávka (1:8)

model, ktorý vznikol v rámci internej súťaže na papermodelers.sk.
 
Report zo stavby:
 

 

Kontakt